21/05/2022 11:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 3
戲題寄上漢中王其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 22:14

 

Nguyên tác

群盜無歸路,
衰顏會遠方。
尚憐詩警策,
猶記酒顛狂。
魯衛彌尊重,
徐陳略喪亡。
空餘故叟在,
應念早升堂。

Phiên âm

Quần đạo vô quy lộ,
Suy nhan hội viễn phương.
Thượng liên thi cảnh sách,
Do ký tửu điên cuồng.
Lỗ, Vệ[1] di tôn trọng,
Từ[2], Trần[3] lược táng vong.
Không dư cố tẩu tại,
Ưng niệm tảo thăng đường.

Dịch nghĩa

Vì bị giặc chặn mất đường về,
Nên sắc mặc tàn tạ phải nán lại phương xa.
Vẫn còn thương loại thơ cảnh báo người đời,
Bởi nhận rõ rằng rượu khiến phát khùng.
Hai nước Lỗ với Vệ kéo dài lòng tôn trọng lẫn nhau,
Từ với Trần lơ là nên tiêu tan.
Ông già xưa không còn nữa,
Cứ muốn nhớ lại lúc sớm bước vào nhà.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vì giặc, đường về nghẽn,
Phờ phạc nán nơi xa.
Vẫn ham thơ kích động,
Còn nhớ rượu ba hoa.
Lỗ, Vệ giữ thân ái,
Từ, Trần lảng tránh ra.
Ông già xưa không thấy,
Cứ nhớ sớm vào nhà.
(Năm 762)

[1] Hai nước Lỗ và Vệ như hai anh em, có nền chính trị tương tự.
[2] Từ Cán người Bắc Hải, một nhà văn học thời Hán, Nguỵ, là một trong Kiến An thất tử.
[3] Trần Lâm người Quảng Lăng nước Nguỵ thời Tam Quốc, trước là thư ký của Viên Thiệu 袁紹, cũng là một trong Kiến An thất tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 3