05/12/2021 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kính

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:59

 

Nguyên tác

世間眉目總非真,
一柱金銅百萬身。
借問塵埃誰似我,
看來惟有鏡中人。

Phiên âm

Thế gian my mục tổng phi chân,
Nhất trụ kim đồng bách vạn thân.
Tá vấn trần ai thuỳ tự ngã,
Khán lai duy hữu kính trung nhân.

Dịch nghĩa

Trên thế gian này mắt mày đều không thật
Một tấm kim đồng soi trăm vạn thân người
Ướm hỏi trong cõi trần ai ai là người giống ta?
Xem ra chỉ có cái người trong gương mà thôi

Bản dịch của Đặng Đức Tô

Trên đời mắt thật khó mà tường,
Trăm vạn thân soi một giá vàng[1].
Ướm hỏi trong trần ai giống tớ?
Trông chừng chỉ có bóng trong gương.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

[1] Gương xưa bằng đồng vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Kính