19/01/2021 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương tứ
鄉思

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 17:15

 

Nguyên tác

峨嵋山下水如油,
怜我心同不系舟。
何日片帆離錦浦?
棹聲齊唱發中流。

Phiên âm

Nga My[1] sơn hạ thuỷ như du,
Liên ngã tâm đồng bất hệ chu.
Hà nhật phiến phàm ly Cẩm phố[2]?
Trạo thanh tề xướng phát trung lưu.

Dịch nghĩa

Dưới chân núi Nga My nước sông như dầu,
Thương thay lòng ta lênh đênh như con thuyền không bến buộc.
Đến ngày nào mới có cánh buồm dời bến Cẩm,
Cho ta được vui ca theo tiếng mái chèo khua giữa dòng sông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Nga My nước như dầu quyện
Lòng buồn như không bến buộc thuyền
Ngày nào bến Cẩm có buồm?
Xuôi về quê cũ hồn nhiên hát hò
Tác giả sinh ở Trường An, thân phụ làm quan đất Thục nên bà (lúc đó còn con gái) phải theo cha. Cha mất, bà bơ vơ như thuyền không bến, chỉ mong được về quê cũ.

[1] Núi ở phía tây nam huyện Nga My, tỉnh Tứ Xuyên.
[2] Bến đò trên sông Cẩm chảy qua Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Hương tứ