19/08/2022 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoạn nhai đảo thuỳ lan
斷崖倒垂蘭

Tác giả: Mã Tương Lan - 馬湘蘭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 02:12

 

Nguyên tác

絕壁懸崖噴異香,
垂液空惹路人忙。
若非位置高千仞,
難免朱門伴晚妝。

Phiên âm

Tuyệt bích huyền nhai phún dị hương,
Thuỳ dịch không nhạ lộ nhân mang.
Nhược phi vị trí cao thiên nhận,
Nan miễn chu môn bạn vãn trang.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Vách đá cheo leo hương ngát bay
Khiến người thèm khát mỗi qua đây
Nếu không ở chỗ cao nghìn nhận
Khó tránh lầu son sớm tối bay
Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mã Tương Lan » Đoạn nhai đảo thuỳ lan