23/06/2024 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 123
123

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 23:20

 

Nguyên tác

The bird thinks it is an act of kindness to give the fish a lift in the air.

Bản dịch của Bằng Việt

Chim nghĩ rằng cá cũng thích bay
Bèn quắp lên không, tưởng mình làm việc thiện!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 123