30/07/2021 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương thay thân phận con tằm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2017 22:38

 

Thương thay thân phận con tằm,
Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ.
Thương thay lũ kiến li ti,
Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi.
Thương thay hạc lánh đường mây,
Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.
Thương thay con cuốc giữa trời,
Dầu kêu ra máu có người nào nghe.
Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương thay thân phận con tằm