30/06/2022 01:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ xá thư sự
旅舍書事

Tác giả: Cù Hữu - 瞿佑

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2019 20:50

 

Nguyên tác

過卻春光獨掩門,
澆愁謾有酒盈樽。
孤燈聽雨心多感,
一劍橫空氣尚存。
射虎何年隨李廣,
聞雞中夜舞劉琨。
平生家國縈懷抱,
濕盡青衫總淚痕。

Phiên âm

Quá khước xuân quang độc yểm môn,
Kiêu sầu mạn hữu tửu doanh tôn.
Cô đăng thính vũ tâm đa cảm,
Nhất kiếm hoành không khí thượng tồn.
Xạ hổ[1] hà niên tuỳ Lý Quảng,
Văn kê[2] trung dạ khởi Lưu Côn.
Bình sinh gia quốc oanh hoài bão,
Thấp tận thanh sam tổng lệ ngân[3].

Dịch nghĩa

Ngày xuân qua đi một mình đóng cửa lại
Sầu tuôn đã có bình rượu đầy
Một ngọn đèn nghe mưa rơi lòng ngổn ngang
Thanh kiếm treo ngang khí vẫn còn
Bắn hổ năm nào từng theo Lý Quảng
Nửa đêm nghe gà gáy dậy như Lưu Côn
Cả đời ôm gọn hai chữ nước nhà
Ướt vạt áo xanh thảy là ngấn lệ

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đóng cửa qua rồi cảnh sắc xuân
Nâng bình khuây khoả mỗi khi buồn
Nghe mưa mỗi bóng lòng thêm rộn
Vung kiếm ngang trời khí vẫn còn
Bắn hổ từng ham theo Lý Quảng
Nghe gà vẫn dậy học Lưu Côn
Nước nhà hai tiếng lòng canh cánh
Đẫm vạt áo xanh ngấn lệ tuôn
[1] Tướng Lý Quảng đời Hán bắn hổ, tên cắm ngập vào trong đá. Ý là tác giả muốn tòng quân chống giặc xâm nhập.
[2] Tổ Địch và Lưu Côn đời Đông Tấn nghe gà gáy dậy múa kiếm, chí thu về đất bị mất.
[3] Trong bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị có câu “Toạ trung khấp hạ thuỳ tối đa, Giang Châu tư mã thanh xam thấp” (Trong chỗ ngồi ai là người khóc nhiều, Vạt áo xanh của Tư mã Giang Châu ướt), dùng để nói lòng mình lúc nào cũng lo cho nước nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cù Hữu » Lữ xá thư sự