01/02/2023 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 3
竹枝歌其三

Tác giả: Tôn Tung - 孫嵩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 21:47

 

Nguyên tác

雲外猩猩何處聲,
終朝出沒只深菁。
前有懸崖菁幾里,
行人到此古今情。

Phiên âm

Vân ngoại tinh tinh hà xứ thanh,
Chung triêu xuất một chỉ thâm tinh.
Tiền hữu huyền nhai tinh kỷ lý,
Hành nhân đáo thử cổ kim tình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đười ươi kêu xứ nào mây phủ
Cải trời xanh ẩn hiện suốt ngày
Mấy dặm cải núi treo phía trước
Người qua đây tình để xưa nay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Tung » Trúc chi ca kỳ 3