01/10/2020 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ khi anh đến mười lăm

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/03/2016 19:20

 

Từ khi anh đến mười lăm
Anh đi mười tám em nằm xót xa
Cái trăng lặng lẽ mau tà
Cái duyên em lỡ ai mà trả cho?
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Từ khi anh đến mười lăm