02/02/2023 08:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn lại tham Bùi Quan phu nhân
挽吏參裴觀夫人

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2016 19:07

 

Nguyên tác

羌笛紀回客夢暗傷星景外,
笙歌何處秋風遙渡馬涼間。

Phiên âm

Khương địch kỷ hồi khách mộng ám thương tinh cảnh ngoại,
Sênh ca hà xứ thu phong dao độ mã lương gian.

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Kèn sáo mấy hồi vang, ngoại cảnh sao trời, đau đớn lòng mộng khách
Sênh ca nơi nào vọng, đoạn đường đưa tiễn xa lạ gót phong thu
Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập (Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam), NXB Văn hoá thông tin, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Vãn lại tham Bùi Quan phu nhân