26/05/2022 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề phiến kỳ 06
題扇其六

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 11:51

 

Nguyên tác

朱樓白晝靜,
熇赫暑威驕。
便面何多力,
長驅盾日消。

Phiên âm

Chu lâu bạch trú tĩnh,
Hốc hách thử uy kiêu.
Tiện diện hà đa lực,
Trường khu thuẫn nhật tiêu.

Dịch nghĩa

Nơi lầu son, giữa ngày hè tịch mịch,
Cái nóng dữ dội đang ra oai.
Chiếc quạt có sức biết bao,
Đuổi mặt trời mùa hè chạy dài mãi.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Lầu son, ngày hạ tĩnh,
Nắng dữ dội ra oai.
Chiếc quạt kia khoẻ thật,
Đuổi mặt trời chạy dài.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề phiến kỳ 06