22/10/2021 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tục Khuê phụ thán bài 10

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:31

 

Vành trăng tuy đã ngậm đầu non,
Còn thấy xa xa dạng mấy hòn.
Đỉnh Ngọc núi Kim hình vẫn tỏ,
Sông Hương bến Ngự dấu chưa mòn.
Mõ canh xóm Vạn đương hồi cốc,
Chuông sám chùa Thiên lát đánh bon.
Gặp gỡ hoạ là khi ngủ mớ,
Ủa này chồng! ủa này con!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Tục Khuê phụ thán bài 10