03/12/2021 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn
詠清化貓子山

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:37

 

Nguyên tác

虎踞江邊壯地維,
乾胎坤孕幾多時。
崚嶒石骨凌霜瘦,
隱約苔毛斂露肥。
風動怒號鯨按帖,
月明顧影鳥驚飛。
輞川若有傳神手,
貓入丹青亦一奇。

Phiên âm

Hổ cứ giang biên tráng địa duy,
Càn thai khôn dựng kỷ đa thì ?
Lăng tằng thạch cốt lăng sương sấu,
Ẩn ước đài mao liễm lộ phì.
Phong động nộ hào kình án thiếp,
Nguyệt minh cố ảnh điểu kinh phi.
Võng Xuyên nhược hữu truyền thần thủ,
Miêu nhập đan thanh diệc nhất kỳ.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Ngồi chặn bên sông dáng hổ già.
Trời thai đất nghén tự bao giờ.
Gồ ghề cốt đá làn sương dội,
Ấp ảnh lông rêu hạt móc sa.
Tiếng gió như gào kình sợ khiếp,
Sáng trăng rõ bóng chim bay xa.
Võng Xuyên ví có tay tài vẽ,
Vẽ bức tranh này chẳng lạ a ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn