22/03/2023 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống tòng ông trung thừa phụng sứ Hiệt Kiết Tư kỳ 2
送從翁中丞奉使黠戛斯其二

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2014 12:42

 

Nguyên tác

旌旗杳杳雁蕭蕭,
春盡窮沙雪未消。
料得堅昆授宣後,
始知公主已歸朝。

Phiên âm

Tinh kỳ diểu diểu nhạn tiêu tiêu,
Xuân tận cùng sa tuyết vị tiêu.
Liệu đắc Kiên Côn[1] thụ tuyên hậu,
Thuỷ tri công chúa[2] dĩ quy triều.

Dịch nghĩa

Cờ quạt hộ tống sứ giả vua đã xa, chỉ còn tiếng nhạn gọi nhau,
Xuân đã tàn trên bãi sông nơi tận cùng, tuyết vẫn chưa tan.
Tuyên đọc chiếu chỉ cho Kiên Côn nghe xong,
Mới hay công chúa đã về tới kinh đô rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạn gọi nhau, cờ vào cõi thẳm
Xuân đã tàn mà tuyết chửa tan
Kiên Côn nghe đọc chiếu xong
Mới hay công chúa về trong triều rồi
Bác họ của tác giả tên là Triệu Phan, giữ chức trung thừa. Hiệt Kiết Tư là tên bộ tộc và cũng là tên đất, nay là huyện Hạp Tát Khắc trong khu tự trị Tân Cương.

[1] Đời Hán gọi Hiệt Kiết Tư là Kiên Côn.
[2] Tức Thái Hoà công chúa, con gái vua Hiến Tông, năm 821 được gả cho chúa Hồi Cốt là Sùng Đức Khả Hãn. Năm 841, Hiệt Kiết Tư diệt Hồi Cốt, cho 18 người hộ tống công chúa về Đường, nhưng trên đường đi, bị Ô Giới Khả Hãn giết hết 18 người đoạt công chúa. Năm 844, tướng biên phòng là Lưu Miện phá được Ô Giới Khả Hãn và đưa được công chúa về triều. Cũng năm này, Triệu Phan đi sứ Hiệt Kiết Tư (hỏi thăm về công chúa), kết quả như trong bài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Tống tòng ông trung thừa phụng sứ Hiệt Kiết Tư kỳ 2