28/10/2020 00:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ Chu Khuê tiên sinh Tân Tỵ xuân thủ thí bút nguyên vận
奉和周圭先生辛巳春首試筆原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 09/07/2009 20:42

 

Nguyên tác

風潮渤渤五洲來,
戰國春秋又此回。
局外王孫安繡枕,
山中宰相命霞杯。
籌添海屋身仍健,
香惹蟠桃燕未開。
偏幸鹿鳴亭小住,
向陽花草近蓬萊。

Phiên âm

Phong trào bột bột ngũ châu lai
Chiến Quốc Xuân Thu hựu thử hồi
Cục ngoại vương tôn an tú chẩm
Sơn trung tể tướng[1] mệnh hà bôi
Trù thiêm hải ốc[2] thân nhưng kiện
Hương nhạ Bàn đào yến vị khai
Thiên hạnh Lộc Minh đình[3] tiểu trú
Hướng dương hoa thảo cận Bồng Lai

Dịch nghĩa

Các loại phong trào nổi lên tới tấp từ nước ngoài vào
Lần này cũng tương tự như thời Xuân Thu Chiến Quốc
Có một vương tôn yên giấc lành vì đã sống ngoài cuộc
Tể tướng trên núi mời rượu dưới nắng chiều
Thân thể vẫn còn tráng kiện, tuổi đời ngày càng thêm thọ
Hương thơm ngát toả như tiệc Bàn đào sắp dọn
Chỉ thích được nghỉ ngơi ở đình Lộc Minh
Hoa hướng dương được gần cảnh Bồng Lai

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Phong trào tới tấp từ bên ngoài
Chiến Quốc Xuân Thu ấy một thời
Ngoài cuộc vương tôn ôm gối mộng
Trên non tể tướng cụng ly chơi
Ngày càng thọ tuổi thân thường mạnh
Hương thoảng đào tiên tiệc sắp mời
Ðây Lộc Minh đình thường đến ở
Hướng dương hoa nở cạnh Bồng Lai
Tân Tỵ tức năm 1941.

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn học, 2008 (do Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn)
[1] Đời Lương Vũ Ðế 梁武帝 (464-549), Ðào Hoàng Cảnh học thức uyên thâm, không chịu ra làm quan mà ở ẩn trong núi. Vua muốn hỏi bàn chuyện nước thì phải phái sứ giả vào núi tìm. Người đời tặng cho danh hiệu "sơn trung tể tướng" 山中宰相 (tể tướng ở trên núi).
[2] Lấy ý từ "hải ốc thiêm trù" 海屋添籌, hay "hải hạc thiêm trù" 海鶴添籌 chỉ tuổi thọ.
[3] Nguyên chú: "Bình viên cư hữu Lộc Minh đình dĩ yến khách" 苹園居有鹿以宴客 (Trong vườn nhà Ưng Bình có đình Lộc Minh dùng để tiếp khách).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Phụng hoạ Chu Khuê tiên sinh Tân Tỵ xuân thủ thí bút nguyên vận