29/11/2022 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thừa Nghiêm công “Vũ trung thuỳ kỳ kiến ức nhất tuyệt”, phụng đáp nhị tuyệt kỳ 1
中丞嚴公雨中垂寄見憶一絕,奉答二絕其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 14:21

 

Nguyên tác

雨映行宮辱贈詩,
元戎肯赴野人期。
江邊老病雖無力,
強擬晴天理釣絲。

Phiên âm

Vũ ánh hành cung nhục tặng thi,
Nguyên nhung khẳng phó dã nhân kỳ.
Giang biên lão bệnh tuy vô lực,
Cưỡng nghĩ tinh thiên lý điếu ti.

Dịch nghĩa

Mưa chói sáng nơi vua ở, đâu dám nhận thơ tặng,
Vị chỉ huy chịu hẹn với tên nhà quê.
Bên sông lão già bệnh không có sức,
Cố định chờ trời trong mà buông dây câu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hành cung mưa rọi, ngại nhận thơ,
Tên quê lại được tướng hẹn chờ.
Bên sông già bệnh đâu còn sức,
Cố định trời trong thả sợi tơ.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trung thừa Nghiêm công “Vũ trung thuỳ kỳ kiến ức nhất tuyệt”, phụng đáp nhị tuyệt kỳ 1