23/09/2020 14:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trầu vàng ăn với cau sâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2020 22:20

 

Trầu vàng ăn với cau sâu,
Lấy chồng thua bạn thêm sầu mà hư.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trầu vàng ăn với cau sâu