03/06/2023 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bào trung thi
袍中詩

Tác giả: Khai Nguyên cung nhân - 開元宮人

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/08/2005 18:37

 

Nguyên tác

沙場征戍客,
寒苦若為眠?
戰袍經手作,
知落阿誰邊;
蓄意多添線,
含情更著綿,
今生已過也,
重結後生緣。

Phiên âm

Sa trường chinh thú khách,
Hàn khổ nhược vi miên?
Chiến bào kinh thủ tác,
Tri lạc a thuỳ biên;
Súc ý đa thiêm tuyến,
Hàm tình cánh trước miên,
Kim sinh dĩ quá dã,
Trùng kết hậu sinh duyên.

Bản dịch của (Không rõ)

Ấy ai nơi chiến địa
Đêm lạnh ngủ làm sao?
Manh áo tay ta chế
Rồi ai nhận được nào?
Nặng lòng thêm chỉ nhặt
Cố ý nhấn bông nhiều
Kiếp này duyên đã lỡ
Xin đành hẹn kiếp sau
Ngày xưa ngoài các thường dân thì các cung nữ nhiều lúc cũng phải may áo cho các chiến sỹ nơi sa trường. Có một người cung nữ đã làm một bài thơ ghi trên lụa và bí mật may vào trong chiếc áo để gửi ra sa trường.

Một lần, một người lính vô tình làm rách áo, anh thấy bài thơ này và đọc, mọi người đều thấy bài thơ rất hay, câu chuyện “bài thơ trong áo” đến tai vua, sau khi vua đọc bài thơ rất hay này đã cảm động và truyền người làm bài thơ trên sẽ được rời khỏi cung để lấy anh lính trẻ.

Tuy nhiên cô cung nữ làm bài thơ này đã già, nên không thể cưới anh lính trẻ kia được, và cô ta đã nhường ân huệ này cho một cô cung nữ trẻ khác. Cô ta bảo cô cung nữ trẻ kia hãy đứng ra nhận mình viết bài thơ này vì người làm bài thơ này đã chết, và cuối cùng cô cung nữ trẻ kia cũng được cưới anh lính trẻ về quê sinh sống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khai Nguyên cung nhân » Bào trung thi