12/08/2022 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trương Tứ
送張四

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2009 02:41

 

Nguyên tác

楓林已愁暮,
楚水復堪悲。
別後冷山月,
清猿無斷時。

Phiên âm

Phong lâm dĩ sầu mộ,
Sở thuỷ phục kham bi.
Biệt hậu lãnh sơn nguyệt,
Thanh viên vô đoạn thì.

Dịch nghĩa

Rừng phong buổi hoàng hôn đã buồn
Sông nước Sở lại buồn thương thêm nữa
Chia tay rồi, trăng ngàn lạnh buốt
Quạnh quẽ tiếng vượn gọi bầy triền miên

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chiều xuống rừng phong vắng
Nhìn sông Sở vấn vương
Biệt ly trăng núi lạnh
Luôn tiếng vượn kêu thương
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tống Trương Tứ