02/12/2020 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự trào

Tác giả: Phạm Thái - 範泰

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 21/11/2007 15:52

 

Có ai muốn biết tuổi tên gì,
Vừa chẵn hai mươi, gọi chú Lỳ[1].
Năm bảy bài thơ ngâm lếu láo,
Một vài câu kệ tụng a ê[2]!
Tranh vờn sơn thuỷ màu lem luốc,
Bầu giốc càn khôn giọng bét be.
Miễn được ngày nào ngang dọc đã,
Sống thì nuôi lấy, chết chôn đi!
[1] Phạm Thái là con bậc đại thần nên được gọi là cậu chiêu, lại hay say sưa tuý luý, nên mới có hiệu là Chiêu Lỳ.
[2] Do tham gia vào mưu đồ khôi phục nhà Lê mà có lúc ông bị truy nã gắt gao, phải cạo đầu, vào tu ở chùa Tiêu Sơn (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) lấy đạo hiệu là Phổ Chiêu (có tài liệu viết là Phổ Chiếu) thiền sư để khỏi lộ tung tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thái » Tự trào