28/11/2021 10:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc mai lệnh
玉梅令

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2018 09:32

 

Nguyên tác

疏疏雪片。
散入溪南苑。
春寒鎖、舊家亭館。
有玉梅幾樹,
背立怨東風,
高花未吐,
暗香已遠。

公來領略,
梅花能勸。
花長好、願公更健。
便揉春為酒,
剪雪作新詩,
拚一日、繞花千轉。

Phiên âm

Sơ sơ tuyết phiến,
Tán nhập khê nam uyển.
Xuân hàn toả, cựu gia đình quán.
Hữu ngọc mai kỷ thụ,
Bối lập oán đông phong,
Cao hoa vị thổ,
Ám hương dĩ viễn.

Công lai lĩnh lược,
Mai hoa năng khuyến.
Hoa trường hảo, nguyện công cánh kiện.
Tiện nhu xuân vi tửu,
Tiễn tuyết tác tân thi,
Phiên nhất nhật, nhiễu hoa thiên chuyển.

Dịch nghĩa

Mảnh tuyết thưa thưa,
Tan tác bay vào vườn phía nam con suối.
Xuân lạnh khoá đình quán nhà xưa.
Có vài cây ngọc mai,
Đứng sững oán hận gió đông,
Hoa trên cao dù chưa nhả,
Mà hương thơm thoang thoảng đã bay xa.

Ông đến thưởng ngoạn?
Hoa mai có thể khuyên mời.
Hoa đẹp mãi, chúc ông luôn mạnh khoẻ.
Bèn vò xuân làm rượu,
Cắt tuyết làm câu thơ mới,
Qua một ngày, lượn quanh hoa nghìn lần.

Bản dịch của Lộc Bắc

Lưa thưa tuyết rũ
Len vào vườn nam tụ
Xuân lạnh khoá quán xưa phòng cũ
Vài cây mai cổ thụ
Đứng thẳng oán gió đông
Hoa chưa nở
Hương thầm lan phủ

Khách đến thưởng ngoạn
Hoa mai khuyến dụ
Hoa tốt tươi, chúc người uy vũ
Bèn vò xuân làm rượu
Cắt tuyết tạo thành thơ
Suốt một ngày, quanh hoa vui thú
Nguyên chú: “Thạch Hồ làm ra thanh điệu này nhưng chưa có lời nên sai tôi đặt”. Thạch Hồ là bạn thân của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Ngọc mai lệnh