05/06/2023 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Hà Nội

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/05/2021 13:21

 

Sống giữa Hà Nội, nhớ Hà Nội,
một cốc chè xanh khát nỗi đầy.
Tàu điện bờ Hồ leng keng đợi,
bước ai thong thả dọc đường ray...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nhớ Hà Nội