16/08/2020 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bầu già thì mướp cũng sơ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 15:53

 

Bầu già thì mướp cũng sơ,
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.
Còn có câu:
Gà già khéo ướp lại tơ,
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bầu già thì mướp cũng sơ