26/05/2022 08:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều dữ Kim Trọng nhị nhân thệ từ
翹與金重二人誓詞

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2020 15:36

 

Nguyên tác

同心人金重、王翠翹,某年某月某日某時生,謹心香一炷,水醴一卮,訂盟於高天厚地之靈。切聞夫婦尚義,義在終身不移;兒女多情,情切死生無負。前時翹願有家,重願有室,憐才慕色,已深結乎同心;今日重慮其始,翹慮其終,瀝膽傾心,敢言盟於異日。自盟之後,男期九死靡變,女誓一節終生。縱外來之盟,或有不測,而吾心之夭斷乎一定,苟渝其盟,神天共殛。

Phiên âm

Đồng tâm nhân Kim Trọng, Vương Thuý Kiều, mỗ niên mỗ nguyệt mỗ nhật mỗ thì sinh, cẩn tâm hương nhất chú, thuỷ lễ nhất chi, đính minh ư cao thiên hậu địa chi linh. Thiết văn phu phụ thượng nghĩa, nghĩa tại chung thân bất di; nhi nữ đa tình, tình thiết tử sinh vô phụ. Tiền thì Kiều nguyện hữu gia, Trọng nguyện hữu thất, liên tài mộ sắc, dĩ thâm kết hồ đồng tâm; kim nhật Trọng lự kỳ thuỷ, Kiều lự kỳ chung, lịch đảm khuynh tâm, cảm ngôn minh ư dị nhật. Tự minh chi hậu, nam kỳ cửu tử mỹ biến, nữ thệ nhất tiết chung sinh. Túng ngoại lai chi minh, hoặc hữu bất trắc, nhi ngô tâm chi yêu đoạn hồ nhất định, cẩu du kỳ minh, thần thiên cộng cức.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Vương, Kim đôi lứa đồng tâm
Ngày sinh, mệnh tuổi lâm râm khấn lời
Nén hương chén rượu dâng bày
Trời cao nguyện tỏ, đất dày nguyện phân
Vợ chồng là nghĩa chung thân
Dù cho sống chết vạn lần chẳng di
Thành thân ấy nguyện Kiều nhi
Yên bề gia thất Trọng thì ước mong
Thương tài mến sắc một lòng
Trăm năm nguyện một chữ đồng không phai
Thuỷ chung từ buổi hôm nay
Lời thề dám để mai ngày phôi pha
Trai dù chín suối chẳng xa
Gái thề trọn tiết cửa nhà đảm đang
Dù cho trắc biến trăm đàng
Lời kia vẫn giữ khăng khăng một lời
Thề này xin nguyện suốt đời
Có thần chứng giám có trời xét soi
Đây là đoạn văn viết lời thề của Kim Trọng và Thuý Kiều, nằm ở hồi 3 của Kim Vân Kiều truyện. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới chùm thơ này ở các câu 447-448: “Tiên thề cùng thảo một chương, Tóc mây một món, dao vàng chia đôi”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều dữ Kim Trọng nhị nhân thệ từ