09/03/2021 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài xuân thập vịnh kỳ 07
懷春十詠其七

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 09:17

 

Nguyên tác

誰知月下遇傾城,
贏得慵癡別後情。
浮世縱能諧夙願,
此緣誓不負今生。
別時悔未詢鄉曲,
去處疑猶響佩瓊。
月落閒愁霄不寐,
暮朝況復杜鵑聲。

Phiên âm

Thuỳ tri nguyệt hạ ngộ khuynh thành,
Doanh đắc dung si biệt hậu tình.
Phù thế túng năng hài túc nguyện,
Thử duyên thệ bất phụ kim sinh.
Biệt thời hối vị tuân hương khúc,
Khứ xứ nghi do hưởng bội quỳnh.
Nguyệt lạc nhàn sầu tiêu bất mị,
Mộ triêu huống phục đỗ quyên thanh.

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Dưới trăng bỗng gặp người tiên
Nỗi niềm canh cánh nửa phiền nửa ngây
Ví chăng phận đẹp duyên may
Thì không để phụ kiếp này dở dang
Chia tay chưa kịp hỏi tường
Ra đi còn lắng tiếng vang ngọc quỳnh
Sầu riêng trằn trọc thâu canh
Lại thêm tiếng cuốc kêu quanh sớm chiều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Hoài xuân thập vịnh kỳ 07