22/10/2021 11:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xưa nay thế thái, nhân tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:44

 

Xưa nay thế thái, nhân tình,
Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xưa nay thế thái, nhân tình