21/09/2023 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn phố quy phàm
晚浦歸帆

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 19:42

 

Nguyên tác

市散煙疎日正黃,
孤帆何處晚歸忙。
霞分殘彩開狂浪,
風動輕翰破暮霜。
隱隱遠鐘敲隔岸,
涓涓新月掛高牆。
江湖在在皆成趣,
慢把瀟湘入景粧。

Phiên âm

Thị tán yên sơ nhật chính hoàng,
Cô phàm hà xứ vãn quy mang.
Hà phân tàn thái khai cuồng lãng,
Phong động khinh hàn phá mộ sương.
Ẩn ẩn viễn chung xao cách ngạn,
Quyên quyên tân nguyệt quải cao tường.
Giang hồ tại tại giai thành thú,
Mạn bả Tiêu Tương nhập cảnh trang.

Dịch nghĩa

Chợ tan, khói thưa, ánh trời ngả vàng,
Cánh buồm lẻ loi từ đâu vội vã trở về muộn.
Ráng chiều rẽ ánh tàn, khơi sóng cồn nổi,
Gió lay động cánh buồm nhẹ làm tan sương chiều.
Tiếng chuông xa văng vẳng khua từ bờ sông bên kia,
Vầng trăng non trong trẻo treo trên mái tường cao.
Cảnh sông hồ ở nơi nào cũng đều thú vị,
Tạm ví Tiêu Tương với cảnh đẹp này.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Chợ tan, khói thoảng ngả dương vàng,
Vội vã buồm cô về muộn màng.
Ráng rẽ ánh tàn cồn sóng nổi,
Gió lay buồm nhẹ khói chiều tan.
Tiếng chuông xa vẳng bờ sông trước,
Vầng nguyệt trong treo trốc mái tường.
Sông nước nơi nơi đều tuyệt thú,
Cảnh này tạm ví với Tiêu Tương.
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Đời Tống, Tống Địch vẽ tám bức tranh về cảnh đẹp ở sông Tiêu Tưởng Hồ Nam, gọi là Tiêu Tương bát cảnh, trong đó có một cảnh là Vãn phố quy phàm.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Vãn phố quy phàm