17/01/2021 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Phó Dữ Lệ tá sứ An Nam
送傅與礪佐使安南

Tác giả: Yết Hề Tư - 揭傒斯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 06/11/2018 21:44

 

Nguyên tác

交州萬里南國垂,
飛詔迎秋赤墀下。
昔在漢唐猶郡縣,
今逢堯舜但羈縻。
詩人遠佐皇華使,
朝士閑吟白雉詩。
海不揚波風雨順,
始知文德遍華夷。

Phiên âm

Giao Châu vạn lý nam quốc thuỳ,
Phi chiếu nghinh thu há xích trì[1].
Tích tại Hán Đường do quận huyện,
Kim phùng Nghiêu Thuấn đãn ky my.
Thi nhân viễn tá hoàng hoa sứ,
Triều Sĩ nhàn ngâm bạch trĩ thi.
Hải bất dương ba phong vũ thuận,
Thuỷ tri văn đức biến hoa di.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Giao Châu vạn dặm nước Nam qua,
Mang chiếu nghênh thu dưới bệ nhà.[2]
Xưa tự Hán, Đường chia quận huyện,
Nay thì Nghiêu, Thuấn buộc qua loa.
Thi nhân giúp sức hoàng hoa sứ,
Triều Sĩ ngâm bài bạch trĩ ca.
Bể lặng trời im, mưa gió thuận,
Mới hay văn đức khắp gần xa.
Bài thơ này được làm khi tiễn Phó Dữ Lệ, sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Chỉ sân vua, ở đây ý nói muốn vua Trần sang triều kiến nhà Nguyên.
[2] Bản dịch dựa theo bản in thiếu hai câu đầu, người đăng dịch bổ sung thêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yết Hề Tư » Tống Phó Dữ Lệ tá sứ An Nam