18/06/2021 13:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất hẹn

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2014 21:23

 

Xanh bền no đất trũng
Cờ phất tím chiều mơ
Rẽ lối mùa mặn úng
Ngô vàng nây bắp chờ
Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Đất hẹn