29/11/2021 10:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh tra tử
生查子

Tác giả: Triệu Ngạn Đoan - 趙彥端

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 22:37

 

Nguyên tác

新月曲如眉,
未有團圞意。
紅豆不堪看,
滿眼相思淚。

終日劈桃穰,
人在心兒裡,
兩朵隔牆花,
早晚成連理。

Phiên âm

Tân nguyệt khúc như my,
Vị hữu đoàn luân ý.
Hồng đậu[1] bất kham khán,
Mãn nhãn tương tư lệ.

Chung nhật phách đào nhương,
Nhân tại tâm nhi lý,
Lưỡng đoá cách tường hoa,
Tảo vãn thành liên lý.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trăng ló như chân mày
Chưa mang ý tròn đầy
Sao nỡ nhìn đậu đỏ
Nhìn thì lệ rơi ngay

Suốt ngày lẩy nhân đào
Người tình trong nhân ấy
Tường ngăn hai đoá hoa
Sớm tối liền cành vậy
[1] Hồng đậu tượng trưng cho lòng tương tư, do bài "Tương tư" của Vương Duy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Ngạn Đoan » Sinh tra tử