24/07/2024 13:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải Phố ngục trung dữ Mính Viên lưu biệt kỳ 2
海浦獄中與茗園留別其二

Tác giả: Phan Khôi - 潘瓌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2020 09:13

 

Nguyên tác

不言此去為蒼生,
只為憂時樹重名。
前路相逢應有淚,
天涯權作一新亭。

Phiên âm

Bất ngôn thử khứ vị thương sinh,
Chỉ vị ưu thời thụ trọng danh.
Tiền lộ tương phùng ưng hữu lệ,
Thiên nhai quyền tác nhất Tân Đình.[1]

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Đi nầy không nói vị thương sanh,
VÌ bởi lo đời mắc chữ danh.
Ra đấy, một cười khi gặp chắc,
Thiên nhai mựa rưới lệ Tân Đình.
[1] Huỳnh Thúc Kháng có sửa 2 câu 3-4 này thành “Tiền lộ tương phùng ưng nhất tiếu, Thiên nhai bất dụng khấp Tân Đình” 前路相逢應一笑,天涯不用泣新亭. Câu 3 ám chỉ việc gặp Phan Chu Trinh ra trước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Khôi » Hải Phố ngục trung dữ Mính Viên lưu biệt kỳ 2