21/04/2021 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất tịch
七夕

Tác giả: Quyền Đức Dư - 權德輿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/05/2014 09:13

 

Nguyên tác

今日雲軿渡鵲橋,
應非脈脈與迢迢。
家人競喜開妝鏡,
月下穿針拜九霄。

Phiên âm

Kim nhật vân bình độ thước kiều,
Ưng phi mạch mạch dữ điều điều.
Gia nhân cạnh hỉ khai trang kính,
Nguyệt hạ xuyên châm bái cửu tiêu.

Dịch nghĩa

Đêm nay Chức Nữ được chở bằng xe mây đi qua cầu Ô Thước,
Không còn phải ngóng trông và xa cách Ngưu Lang nữa.
Đàn bà con gái vui vẻ trang điểm,
Dưới ánh trăng vừa may vá vừa cúng cầu trời cao.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay xe mây qua cầu Ô Thước
Hết ngóng trông và được tương phùng
Đàn bà trang điểm rồi cùng
Trong tay kim chỉ dưới trăng vái cầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quyền Đức Dư » Thất tịch