29/03/2023 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 2
訪隱者不遇成二絕其二

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/07/2010 05:47

 

Nguyên tác

城郭休過識者稀,
哀猿啼處有柴扉。
滄江白石樵漁路,
日暮歸來雨滿衣。

Phiên âm

Thành quách hưu qua[1], thức giả[2] hy,
Ai viên đề xứ hữu sài phi.
Thương giang bạch thạch tiều ngư lộ,
Nhật mộ quy lai vũ mãn y.

Dịch nghĩa

Thành đô chớ đến vì ít người tri kỷ,
Vượn buồn kêu khắp chốn, vọng vào cửa sài.
Lối đi của người tiều phu, ông chài có sỏi trắng, sông xanh,
Chiều tối trở về, nước mưa ướt đẫm cả áo.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Chớ đến thành đô, tri kỷ thưa,
Nỉ non vượn hú, cửa tre đưa.
Ngư tiều lối sỏi bên dòng biếc,
Chiều tối quay về áo đẫm mưa.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Sách "Hậu Hán thư", "Bàng công truyện" chép: Bàng công, người đất Tương Dương, Nam Quận, ẩn cư ở phía nam núi Hiện Sơn, chưa từng bước chân vào thành.
[2] Người hiểu biết, tri âm, tri kỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 2