25/05/2022 23:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 21:49

 

"Mơ thấy anh lên
Là anh tới liền"

Cái gì thiêng liêng
Đã ràng đã buộc

Nếu anh biết được
Kiếp xưa chúng mình
Nặng lời ba sinh

Nguyện làm thi sĩ
Đền em mối tình
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Mộng