25/10/2021 18:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn quán
山館

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 01:23

 

Nguyên tác

山館長寂寂,
閒雲朝夕來。
空庭復何有,
落日照青苔。

Phiên âm

Sơn quán trường tịch tịch,
Nhàn vân triêu tịch lai.
Không đình phục hà hữu,
Lạc nhật chiếu thanh đài.

Dịch nghĩa

Quán trên núi triền miên vắng vẻ
Mây nhàn tản sớm chiều trôi tới
Sân vắng như chẳng mong có được gì
Chỉ có hoàng hôn rọi chiếu nền rêu xanh

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Tịch mịch nơi sơn quán
Sớm chiều mây lượn quanh
Cảnh sân ngoài vắng vẻ
Bóng xế chiếu rêu xanh
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Sơn quán