09/04/2020 16:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Năm ấy, Vị Xuyên

Tác giả: Nguyễn Việt Chiến

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2020 22:30

 

Năm ấy dọc sông Lô
Cả một rừng gỗ Mộc Miên được hạ xuống
Xẻ làm áo quan

Sau trận đánh cuối cùng, các anh nằm lại với Hà Giang
Mưa biên thuỳ đưa các anh từ Vị Xuyên xuống núi
Gió biên thuỳ tiễn các anh vào đất

Bên kia biên giới hoa Mộc Miên nở
Còn bên này biên giới gỗ Mộc Miên xẻ làm áo quan
Sông Lô bình thản trôi qua hai miền đất như không có chuyện gì…
12-7-2016

Nguồn: “Trang thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến”, Trang web Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 16-9-2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Việt Chiến » Năm ấy, Vị Xuyên