23/04/2024 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa phi hoa
花非花

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 14:54

 

Nguyên tác

花非花,
霧非霧。
夜半來,
天明去。
來如春夢幾多時,
去似朝雲無覓處。

Phiên âm

Hoa phi hoa,
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai,
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!

Dịch nghĩa

Rằng hoa, thì không phải là hoa,
Rằng mây, thì không phải là mây.
Nửa đêm tới,
Sáng hôm sau lại đi mất.
Khi đến thì như giấc mộng xuân không được bao lâu,
Khi đi thì như mây trời không biết đâu mà tìm lại được.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Hoa chẳng là hoa
Sương chẳng phải sương
Lại nửa đêm trường
Sáng sớm lên đường
Đến như xuân mộng khôn lường
Rồi đi mây sớm biết phương xứ nào?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hoa phi hoa