30/07/2021 10:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu Kính phi kỳ 4
悼敬妃其四

Tác giả: Nguyễn Hiển Tông - 阮顯宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 15:27

 

Nguyên tác

汝壽雖微福自長,
人傳福澤阮宮香。
拋斯金玉盈雙篋,
留此兒孫滿一堂。
對景幾回含別淚,
憐才一世動衷腸。
今憑妙法空王力,
薦拔幽魂達上方。

Phiên âm

Nhữ thọ tuy vi, phúc tự trường,
Nhân truyền phúc trạch Nguyễn cung hương.
Phao tư kim ngọc doanh song níp,
Lưu thử nhi tôn mãn nhất đường.
Đối cảnh kỷ hồi hàm biệt lệ,
Liên tài nhất thế động trung trường.
Kim bằng diệu pháp không vương lực,
Tiến bạt u hồn đạt thượng phương.

Dịch nghĩa

Nàng thọ tuy ngắn, phúc lại dài,
Người truyền rằng phúc trạch trong cung Nguyễn toả hương.
Ném đi vàng ngọc tràn hai tráp,
Lưu lại cho con cháu đầy một nhà.
Đối cảnh bao lần ngăn nước mắt,
Thương tài một kiếp khiến lòng đau.
Nay nhờ diệu pháp không vương lực,
Đưa u hồn đến chốn Tây phương.

Bản dịch của Hoàng Thị Mai Hương

Nàng thọ chẳng bao phúc vẫn dài
Nguyễn cung đức hạnh ngát hương ai
Bỏ đi vàng ngọc đầy hai tráp
Để đức cháu con đến vạn đời
Đối cảnh bao phen cầm giọt lệ
Tiếc thương đứt ruột kiếp anh tài
Vương quyền chẳng sánh bằng mầu nhiệm
Siêu độ vong linh cõi Phật đài.
Nguồn: “Tâm hồn chúa Nguyễn Phúc Chu qua Tôn phả tiền biên”, Thông báo Hán Nôm học, năm 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hiển Tông » Điệu Kính phi kỳ 4