19/07/2024 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc cầu

Tác giả: Chính Hữu - Trần Đình Đắc

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/11/2010 19:59

 

Bom nó bằng gang
Tay ta bằng sắt
Hỡi con sông sâu
Cầu ta lại bắc

Hỡi những con đường
Đừng đau chia cắt
Nối nhịp thuỷ chung
Đinh ta đóng chặt

Ta đứng đêm ngày
Bốn bên khói lửa
Hai tay ta đỡ
Bạt ngàn quân đi

Góp vào tiếng súng
Một tiếng dô ta
Mỗi chuyến xe qua
Chở cả lòng ta
Theo ra mặt trận

Sông vỗ trùng trùng
Nhịp cầu điệp điệp
Đưa cả đất nước
Đi về phía nam
1966

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Quốc Anh phổ nhạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chính Hữu » Bắc cầu