29/01/2022 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai mua con quạ bán cho

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 10:32

 

Ai mua con quạ bán cho
Đen lông đen cánh, bộ giò cũng đen
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai mua con quạ bán cho