18/06/2021 12:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gánh mùa

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 09:26

 

Mùa xưa lá biếc ngang vai
Nắng mưa nhân thế rộng dài đầy vơi
Lời ru cõng tiếng à ơi
Chỉ còn sợi khói cuối trời rưng rưng
Nửa đường quẳng gánh xin đừng
Một thời trái đắng đã từng chia hai
Bây giờ dù nặng đôi vai
Gánh mùa, gánh cả tàn phai đời mùa
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Gánh mùa