28/07/2021 21:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thụ Hàng thành
受降城

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 18:46

 

Nguyên tác

路經幕府入馮祥,
故受降城是故彊。
山似諒山溪較少,
石稱下石里偏長。
水車轉軸雷暄岸,
火號標臺雪滿塘。
都統行城成甚事,
伶人千載罵宜陽。

Phiên âm

Lộ kinh Mạc Phủ[1] nhập Bằng Tường[2],
Cố Thụ Hàng thành thị cố cương.
Sơn tự Lạng Sơn, khê giáo thiểu,
Thạch xưng Hạ Thạch[3], lý thiên trường!
Thuỷ xa chuyển trục lôi huyên ngạn,
Hoả hiệu tiêu đài tuyết mãn đường.
Đô thống[4] hành thành thành thậm sự,
Linh nhân thiên tải mạ Nghi Dương[5].

Dịch nghĩa

Đường vào Bằng Tường đi qua mạc phủ,
Thành Thụ Hàng xưa thuộc cương giới cũ.
Núi hệt núi Lạng Sơn, suối khe hơi ít,
Đá giống đá Hạ Thạch, dặm đường dài hơn.
Sấm dội bên bờ, guồng nước xoay trục,
Tuyết rơi đầy lối, lửa hiệu nêu trên đài.
Nói tới “hàng thành,” thành ra chuyện,
Khiến người ngàn thuở rủa Nghi Dương.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Lối qua Mạc Phủ tới Bằng Tường,
Thành Thụ Hàng xưa, dấu cố cương.
Núi tựa Lạng Sơn, dòng suối ít,
Mốc nêu hạ Thạch, dặm đường trường.
Tuyết bay tàn pháo, đồn canh khắp,
Sấm chuyển guồng xe, bến nước vang.
Đô thống xin hàng, trò khốn nạn,
Nghìn năm bán nước tiếng Nghi Dương.
Thành Thụ Hàng (thành nhận hàng) thuộc đất Trung Hoa, cách Mục Nam quan 50 dặm. Tại đây nhà Minh chấp nhận sự đầu hàng của Mạc Đặng Dung.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1, 2, 3] Tác giả đi sứ, vừa qua biên giới Việt - Trung. Mạc Phủ, Bằng Tường, Hạ Thạch: các địa danh phía nam Trung Hoa, gần biên giới với Việt Nam.
[4] Chức vụ do nhà Minh ban cho Mạc Đăng Dung sau khi y xin hàng.
[5] Quê Mạc Đặng Dung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thụ Hàng thành