04/02/2023 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cánh diều

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/03/2016 09:55

 

Cánh diều băng
Trời vắng
Bâng khuâng
Lang thang
Tàn!
Nguồn: Những vần thơ, NXB Thanh niên, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cánh diều