05/07/2022 01:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biểu hữu mai 2
標有梅 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 08:12

 

Nguyên tác

標有梅,
其實三兮。
求我庶士,
迨其今兮!

Phiên âm

Biểu hữu mai,
Kỳ thực sâm (tam) hề.
Cầu ngã thứ sĩ,
Đãi kỳ kim hề.

Dịch nghĩa

Quả mai đã rụng.
Ở trên cây, quả mai mười phần chỉ còn lại có ba mà thôi.
Chúng sĩ tìm đếm em để cưới
Hãy lo cho kịp ngày hôm nay (không phải chờ ngày tốt nữa).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hôm nay mai đã rụng thưa,
Mười phần còn lại chỉ vừa ba thôi.
Cưới em tìm đến những người,
Hãy lo cưới gấp cho rồi hôm nay.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Quả mai trên cây mười phần chỉ còn lại có ba, phần rụng xuống đã nhiều hơn nữa.

kim: ngày hôm nay, vì là không phải chờ ngày tốt nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Biểu hữu mai 2