11/08/2020 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn chương tạo hoá
文章造化

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 10:17

 

Nguyên tác

山水橫拖千里外,
樓台高起五雲中。
園修日月光輝裏,
景奪文章造化功。

Phiên âm

Sơn thuỷ hoành tha thiên lý ngoại,
Lâu đài cao khởi ngũ vân trung.
Viên tu nhật nguyệt quang huy lý,
Cảnh đoạt văn chương tạo hoá công.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Non nước bao quanh mấy dăm dài,
Lâu đài cao ngất giữa từng mây.
Sánh cùng nhật nguyệt cùng tươi sáng,
Bác thợ trời kia cũng kém tài.
Bài này của Giả Tích Xuân 賈惜春.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Văn chương tạo hoá