02/12/2022 16:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nửa khuya

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 10:40

 

Mưa rơi thầm thì mưa rơi
Không gian buồn
               có nói lời nào không
Nửa khuya
               nhớ giấc ngại ngùng
Tôi nhìn tôi
              giữa mông lung cuộc đời

Mưa rơi
              thầm thì
Mưa rơi...
Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Nửa khuya