01/07/2022 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tàn

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2014 21:16

 

Đầu cành một mảnh trăng hư
Lá chưa rụng hết mà thu đã tàn
Người đi vào cõi sương tan
Chỉ còn ta với gió ngàn ru nhau...
Nguồn: Ngan ngát mùa xưa (thơ), Trịnh Bửu Hoài, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Thu tàn