18/04/2024 15:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cống viện bồi chư công dạ thoại nga văn hiểu chung
貢院陪諸公夜話俄聞曉鐘

Tác giả: Hứa Hữu Nhâm - 許有壬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2021 21:40

 

Nguyên tác

燭花簌簌褪春紅,
睡思消磨語笑濃。
底事東風敗人意,
半天吹響五更鐘。

Phiên âm

Chúc hoa tốc tốc thốn xuân hồng,
Thuỵ tứ tiêu ma ngữ tiếu nùng.
Để sự đông phong bại nhân ý,
Bán thiên xuy hưởng ngũ canh chung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đuốc hoa lốp bốp mở xuân tươi,
Quên ngủ vui chơi cả tiếng cười.
Ý người thua hẳn gió xuân thổi,
Chuông canh năm đến giữa lưng trời.
Cống viện là nơi thi cử của các sĩ tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hữu Nhâm » Cống viện bồi chư công dạ thoại nga văn hiểu chung