09/08/2022 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yết đền bà Trưng Vương bài 1

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 17:55

 

Âu Lạc riêng trời đất,
Anh hùng dựng núi non.
Thương chồng liều má phấn,
Vì nước dãi lòng son.
Nhất thống gương từ đó,
Nghìn khu miếu vẫn còn.
Hát giang dòng nước biếc,
Vằng vặc bóng trăng tròn.
Đền ở xã Hát Môn thuộc về huyện Phúc Thọ.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Yết đền bà Trưng Vương bài 1