03/07/2022 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nửa vầng trăng
반달

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 01:01

 

Nguyên tác

희멀끔하여 떠돈다, 하늘 위에,
빛 죽은 반(半)달이 언제 올랐나!
바람은 나온다, 저녁은 춥구나,
흰 물가엔 뚜렷이 해가 드누나.

어두컴컴한 풀 없는 들은
찬 안개 위로 떠 흐른다.
아, 겨울은 깊었다, 내 몸에는,
가슴이 무너져 내려앉는 이 설움아!

가는 님은 가슴에 사랑까지 없애고 가고
젊음은 늙음으로 바뀌어 든다.
들가시나무의 밤드는 검은 가지
잎새들만 저녁빛에 희그무레히 꽃 지듯 한다.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Tự bao giờ bỗng nổi lên
Nửa vầng trăng khuyết treo trên bầu trời
Chiều về, gió rét chơi vơi
Bên bờ suối vắng mặt trời chênh vênh

Trên đồng buông xuống màn đêm
làn sương mờ ảo bập bềnh trôi trôi
A, mùa đông đến thật rồi
Nỗi buồn rơi xuống ngực tôi, nỗi buồn

Em đi chẳng chút yêu thương
trẻ trung thôi đã thay nhường già nua
Đêm về trên nhánh gai thưa
Chỉ còn chiếc lá đung đưa chiều tàn
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Nửa vầng trăng